Author Archives: jasonoruairc

Feallmharfóir

Maidin dhrothanach i nDeireadh Fomhair atá ann agus tá mé ag siúl chun mo chuid oibre ón stad bus i Sráid Bedford. Tá cartán tae milis lachtach ón chíosc i mo ghlac agam. Ag trasnú na sráide ghnóthaí ag Plás … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Peil Pholaitiúil

Bhí sé san áit mí-cheart ag an am mí-cheart. Sin a bhí ann go lom. Thiocfhadh liomsa a bheith ann, go h-éasca. Tá mé, go leithleach, buíoch go raibh sé romham, mar gur chosain sé ón fhulaingt a bheadh mo chuid … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Iasc Mór

Satharn álainn grianmhar ag tús mí Mheithimh atá ann agus tá mé ag tiomáint ar an Ormeau thar sean-oifig an phoist. Ar thaobh eile an bhealaigh mhóir, taobh amuigh den Bangla Bazar, tá beirt fhear ón Rómáin. Sna daicheadaí atá siad, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

Süskind

Tosaíonn an cnagaireacht go luath, thart ar a sé. Tuairt chasúr beag miotal ar adhmad an chéad callán. Leanann fuaim scríobala i gcónaí é, tuilleadh cnagaireachta, tuilleadh scríobála. Leanann sé i dtréimhsí ar feadh an lae, an babhta deireannach tar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Seirbhís le Grainc

Is Pluais Aladdin suáilcí é an ollmhargadh Asia ar chúinne Ascal Agincourt ‘s Bóthar Ormeau. Is bloc toirteach,dronuilleannach gan fhuinneog é atá folaithe ar thaobh an Ormeau le crainn smúracha caorthatinne agus plandaí tiubha. Os do chomhair, ar an ascal, tá doras … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Girseach na Gealaí

Titeann an dorchadas go luath sa gheimhreadh i mBéal Feirste. Glacann tú leis, go héarthach, mar dhíol ar na h-oícheanta fhada spleodracha samhraidh, ach, mar sin féin, mí na Nollag atá ann anois agus tá Meitheamh i bhfad uainn. Tá … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

Am Miller

Tá tógálaí ag obair sa teach folamh béaldorais liom. Tosaigh sé go luath maidin inniú ag cur isteach ar mo shuan Satharn. Bhí mé amhigh aréir agus tá mo shúile greamaithe, mo bhéal tirim. Ba bhreá liom uair amháin eile. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Saolpáirce

Geimhreadh as an choiteanntacht le fuacht atá ann. Maireann an dubhacas chomh fada sin gur dealraitheach nach féidir leis an dúlra an solas a lasadh. Mí Mheitheamh tháinig sé ar deireadh, tháinig aoibh ar an ghrian dúinn agus, go tobann, bhí … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Neachtlann

Ba ghnáth liom siúl thar an neachtlann ar bharr Ascal Aginciurt ar mo bhealach go h-Ollscoil na Banríona. Sa gheimhreadh ghearrfainn tríd an lána chun teas an ghal te a phléasc amach ó na triomitheoirí lastigh a mhothú. Bheinn ag dréim leis … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment